بستن بارگذاری
اولین نمایشگاه کار استان سمنان

نمایشگاه کار چیست ؟

نمایشگاه کار رویدادی است که در آن سازمان ها با موقعیت های شغلی خود در آن حاضر شده و فرصت مناسبی برای روبرو شدن با تعداد زیادی از کارجویان مستعد می باشد.

بیشتر بخوانید
حضور سازمان ها

دلیل حضور فعال سازمان‌ها در نمایشگاه کار

نمایشگاه کار، به کارفرمایان اجازه می دهد تا در یک زمان کوتاه با تعداد زیادی از افراد جویای کار تعامل داشته باشند. اما حضور شرکت‌های مختلف چه کمکی به رشد سازمانشان می کند؟

افزایش آگاهی از شرکت

اگر شرکت نوپا یا تازه تاسیس باشد، حضور در این رویداد به کارجویان و دیگر افراد کمک می کند تا نسبت به وجود سازمان آگاهی پیدا کنند یا حتی برای استخدام در آن تلاش کنند.

شاهکار - پیشگامان فناوران سورا
مزایای نمایشگاه

مزایای نمایشگاه کار برای چه کسانیست ؟

شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

مزایای حضور کارفرمایان

مزایای حضور کارفرمایان

جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه
استفاده از تجربیات سازمان‌ها و شرکت‌های موفق و ...

مزایای حضور کارجویان

مزایای حضور کارجویان

امکان استفاده از فرصت‌های کارآموزی و استخدام
آشنایی با شرکت‌های معتبر و ...

مزایای حضور کارآفرینان

مزایای حضور کارآفرینان

ترغيب و تشويق سرمايه گذاران و كارفرمايان براي سرمايه گذاري

كارگاه هاي نمايشگاه كار شاهرود
كارگاه هاي آموزشي

برگزاري كارگاه هاي آموزشي متنوع

عناوين و ساعات برگزاري كارگاه ها

* نيازهاي بازار كار ( دوشنبه 24 بهمن 14 الي 16)
* مهارت هاي ارتباطي ( سه شنبه 25 بهمن 9 الي 11)
* مصاحبه شغلي ( سه شنبه 25 بهمن 11 الي 13)
* برندسازي شخصي ( سه شنبه 25 بهمن 14 الي 16)
* نحوه جست و جوي شغل ( چهارشنبه 26 بهمن 11 الي 13)
* مهارت هاي نوشتاري ( چهارشنبه 26 بهمن 14 الي 16)