بستن بارگذاری
اولین نمایشگاه کار استان سمنان

حمایت مالی

شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

حامی مالی نمایشگاه شوید !

در صورت تمایل به حضور به عنوان حامی نمایشگاه با کارشناسان ما در مرکز کاریابی تماس بگیرید.
شماره تماس : 32300352 - 023