بستن بارگذاری
اولین نمایشگاه کار استان سمنان

مخاطبین

شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

مخاطبین ما چه کسانی هستند ؟!؟

کارفرمایان : نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی،‌ گروه‌های صنعتی،‌ صنایع و کارخانجات، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
کارجویان : و دانشجویان و فارغ التحصیلان جویای کار و متقاضیان موقعیت‌های کارآموزی تمامی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه‌ای و ...